Asystent Pasa Ruchu

Dane o wszystkich przejazdach kolejowych opracowane wspólnie z PKP

Wsparcie dla CB Radio (pikietaż - informacja o słupkach kilometrowych)

Aktualne dane o ruchu i utrudnieniach (LiveDrive!) przesyłane co 2 minuty

W ramach promocji pierwszy miesiąc korzystania z usługi jest bezpłatny.

Opłata za kolejne miesiące korzystania z AutoMapa Play to 13,99 zł miesięcznie.

Najdokładniejsza
i najpełniejsza

na rynku mapa dróg Polski

AutoMapa Play Europa

AutoMapa Europa to kompletna mapa nawigacyjna Europy. Stanowi połączenie danych mapowych Polski dostarczonych przez firmę Geosystems z aktualnie najlepszymi, dostępnymi na rynku, danymi 44 krajów Europy.

Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy nie wymaga przełączania map - są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety najbardziej szczegółowych map z wersji Polska oraz ogólnoeuropejski zasięg map.

Miesięczna opłata za AutoMapa Play Europa to 23,99 zł.

AutoMapa Europa na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska.

Uruchom usługę AutoMapa Play lub AutoMapa Play Europa i nie martw się opłatami.

Opłatę w wysokości 13,99 zł lub 23,99 zł doliczymy do Twojego rachunku za telefon.